Phái Tịnh Trai

Xuất thân từ Từ Hành Tịnh Trai, môn nhân Tịnh Trai từ bỏ những sự tu luyện về sức khỏe mà trực tiếp lựa chọn vận dụng và khống chế năng lực của các nguyên tố. Thông qua các cách vận dụng ma thuật,có thể điều khiển gió lửa, sấm sét, hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển, họ luôn cầm pháp khí trong tay, rất kém trong chiến đấu vật lý nhưng lại không ai dám coi thường sức mạnh ma thuật to lớn trong những cơ thể có vẻ yếu đuối đó.

Xuất thân từ Từ Hành Tịnh Trai, môn nhân Tịnh Trai từ bỏ những sự tu luyện về sức khỏe mà trực tiếp lựa chọn vận dụng và khống chế năng lực của các nguyên tố. Thông qua các cách vận dụng ma thuật,có thể điều khiển gió lửa, sấm sét, hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển, họ luôn cầm pháp khí trong tay, rất kém trong chiến đấu vật lý nhưng lại không ai dám coi thường sức mạnh ma thuật to lớn trong những cơ thể có vẻ yếu đuối đó.

 

  • TRANG BỊ
  • KỸ NĂNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *