Phái Thiên Đao

Thiên Đao là võ sĩ, luôn phiêu bạt giang hồ, vui với thơ ca và và rượu, trừ gian diệt bạo. Có thân thể và sức mạnh dũng mãnh vô song. Trong võ thuật đạt đến cảnh giới vô song. Thông qua giác ngộ võ thuật mà luyện thành bí kíp của trởi đất. Khi đối mặt với kẻ địch, có thể phát huy sức mạnh tấn công và lực phòng thủ lớn, thể hiện rõ lực uy hiếp lớn vô cùng.

Thiên Đao là võ sĩ, luôn phiêu bạt giang hồ, vui với thơ ca và và rượu, trừ gian diệt bạo. Có thân thể và sức mạnh dũng mãnh vô song. Trong võ thuật đạt đến cảnh giới vô song. Thông qua giác ngộ võ thuật mà luyện thành bí kíp của trởi đất. Khi đối mặt với kẻ địch, có thể phát huy sức mạnh tấn công và lực phòng thủ lớn, thể hiện rõ lực uy hiếp lớn vô cùng.

 

  • TRANG BỊ
  • KỸ NĂNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *