Phái Dịch Kiếm

Xuất thân từ Cao Ly Dịch Kiếm, là những kẻ sử dụng kiếm thành thạo, mang trong người họ là một loại sức mạnh mới mẻ và cân bằng, có sự liên hệ giữa sức mạnh và pháp thuật, vô cùng thông hiểu về sinh mạng và tự nhiên. Là một thành phần không thể thiếu được trong sự hợp tác theo nhóm.

Xuất thân từ Cao Ly Dịch Kiếm, là những kẻ sử dụng kiếm thành thạo, mang trong người họ là một loại sức mạnh mới mẻ và cân bằng, có sự liên hệ giữa sức mạnh và pháp thuật, vô cùng thông hiểu về sinh mạng và tự nhiên. Là một thành phần không thể thiếu được trong sự hợp tác theo nhóm.

 

  • TRANG BỊ
  • KỸ NĂNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *