Khảm Nạm Trang Bị

Nếu như trang bị của bằng hữu đã được Cường Hóa, Tinh Luyện nhưng bằng hữu vẫn chưa hài lòng thì tính năng Khảm Nạm sẽ làm cho quý bằng hữu sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Bước 1: Tìm đến Thợ Khảm Gỡ Đá Quý ở Dương Châu, chọn Khảm Nạm Bảo Thạch :

 

 

Bước 2: Đặt trang bị cần Khảm Nạm vào ô Trang Bị:

 

 

Bước 3: Click vào Bảo Thạch để chọn Bảo Thạch muốn khảm vào trang bị. Mỗi loại Bảo Thạch sẽ tăng một chỉ số khác nhau.

Mỗi trang bị có tối đa 6 lỗ để khảm nạm. Quý bằng hữu cũng có thể tháo Bảo Thạch ra nếu muốn thay thuộc tính khác cho trang bị của mình.

 

Song Long Công Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *