Hướng dẫn vào phó bản

Chư vị bằng hữu thân mến,

Vừa qua, Song Long có nhận được 1 số thắc mắc về việc 1 số bằng hữu không biết cách đi vào phụ bản bởi có 1 số phụ bản phải thông qua NPC mới có thể đi tiếp được. Nay Song Long xin hướng dẫn cho quý bằng hữu 1 số bước sơ nhập như sau :

 

Một số phó bản đơn giản :

Bước 1: Tìm đến NPC Truyền Tải Phụ tại thành Dương Châu, tọa độ (105.70)

Bước 2 : Click vào chọn Vào Bản Phụ. Tại đây sẽ xuất hiện rất nhiều các Phó bản cần thiết cho việc luyện cấp cũng như săn đồ của quý bằng hữu.

Danh sách phụ bản mà NPC này có thể giúp bạn :

– Bãi săn EXP

– Hải Sa Bang

– Uy Chấn Lục Lâm

– Ngõa Khẩu Quan

– Huyết Sắc Thành

– Ngõa Cương

– Cổ Liễu

– Anh Hùng Truy Lôi

Phó bản Ám Huyệt Ma Môn :

Muốn vào được Ám Huyệt Ma Môn, quý bằng hữu phải thông qua NPC Ma Môn – Quan Quan tại thành Dương Châu có tọa độ (190.140)

 

Song Long Đại Đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *