Hướng dẫn tham gia vượt Ngũ Hành Kỳ Trận

HƯỚNG DẪN THAM GIA VƯỢT NGŨ HÀNH KỲ TRẬN

 

Thời gian: Hằng ngày từ 13:30 đến  14:30

Tiếp nhận: NPC Ngũ Hành Kì Trận – Vô Tư Ảnh

Hướng dẫn tham gia:

Sau khi vào Ngũ Hành Kì Trận, các hạ sẽ nhận thấy có 5 loại mod ngũ hành gồm : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ tương ứng với 5 NPC Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Các hạ nếu giết được quái ngũ hành nào thì vào NPC tương ứng để vào tầng tiếp theo.

Ví dụ: Giết được quái mang tính Hỏa thì vào NPC mang tính Hỏa để vào tầng tiếp theo.

Việc vào tầng tiếp theo sẽ có tính random (nhưng có 1 quy tắc và quy tắc đó sẽ do các hạ tự khám phá).

 

Song Long Công Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *