Hoạt Động Hằng Ngày

THÔNG THIÊN ĐOẠT ĐẠO

 

Gần đây trộm cướp liên tục hoành hành, trong thành đêm trước bảo khố đã mất cắp, các bằng hữu nếu có thể tiêu diệt lũ trộm cướp tày trời này, có thể thu được các loại bảo bối bọn trộm cướp mang theo bên mình.

Thời gian hoạt động:

Mỗi tiếng cập nhật 1 lần

Yêu cầu hoạt động:

Tất cả người chơi đều có thể tham gia

Nội dung hoạt động:

Mỗi tiếng cập nhật 1 lần, tùy lúc sẽ cập nhật một nhóm trộm cướp trong địa đồ, bọn chúng sẽ ở khắp mọi nơi trong địa đồ, chỉ cần bạn nhẫn nại tìm kiếm, rồi kích sát là có thể thu được các loại bảo bối mà bọn trộm cướp mang theo bên mình.

ĐOẠT BẢO KỲ TRÂN

Một nhóm kỵ binh đánh cắp từ Hoàng cung một lượng lớn bảo vật, gặp phải truy binh tứ phía vây lấy, trốn trong khắp mọi nơi trong địa đồ, các người chơi hãy mau chóng ngăn chặn, lấy lại lượng lớn nguyên liệu chế tạo Thiên Đoạn Thạch mà kỵ binh mang theo bên mình.

Thời gian hoạt động

Cập nhật tùy lúc các tuyến 1.5 giờ 1 lần

Yêu cầu hoạt động:

Tất cả người chơi đều có thể tham gia

Nội dung hoạt động:

Đoạt bảo kỵ binh mang theo lượng lớn nguyên liệu chế tạo Thiên Đoạn Thạch, sau khi kích sát của thể thu được nguyên liệu Thiên Đoạn Thạch.

 

NHÂN HAI LINH LỰC VÀ KINH NGHIỆM

 

Nếu thời gian luyện cấp của bạn không nhiều, hãy tận dụng 2 lần quý báu này để có cơ hội thăng cấp một cách nhanh nhất.

Thời gian:

– Từ 12:00-13:00.

– Từ 19:00-20:00.

Nội dung :

– Mỗi ngày, vào đúng khoảng thời gian diễn ra hoạt động, người chơi sẽ nhận được gấp 2 lần lượng Kinh nghiệm và Linh lực.

– Trong lúc hoạt động: đánh quái và tĩnh tọa thu được kinh nghiệm gấp 2 lần, tĩnh tọa linh lực thu được 2 lần.

 

NHIỆM VỤ HẰNG NGÀY

 

Người chơi hoàn thành mỗi ngày 20 vòng Nhiệm vụ chạy hàng ngày có thể thu được lượng lớn Kinh Nghiệm, Ngân Lượng và Tiền đồng.

Chú ý: Nhiệm vụ chạy hàng ngày mỗi ngày giới hạn 20 lần, mỗi 10 cấp lại tăng lên 1 độ, người chơi hiện tại cấp 10 có thể tiếp nhận 20 vòng Nhiệm vụ chạy hàng ngày.

 

Song Long Công Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *