Category Archives: Hướng Dẫn

Hoạt Động Hằng Ngày

THÔNG THIÊN ĐOẠT ĐẠO   Gần đây trộm cướp liên tục hoành hành, trong thành đêm trước bảo khố đã mất cắp, các bằng hữu nếu có thể tiêu diệt lũ trộm cướp tày trời này, có thể thu được các loại bảo bối bọn trộm cướp mang theo bên mình. Thời gian hoạt động: […]

Hướng dẫn tham gia Lãnh Địa Chiến

HƯỚNG DẪN THAM GIA LÃNH ĐỊA CHIẾN   Thời gian: Từ 20h-21h thứ 3 và thứ 7 hằng tuần. Các bang chủ phải đến gặp NPC Ngự Sử Chiến Tranh để tham gia. Địa điểm: Có tất cả 3 khu vực mà các bang hội, quân đoàn có thể tham gia U Châu, Thái Nguyên và Thừa […]

Hướng dẫn tham gia vượt Ngũ Hành Kỳ Trận

HƯỚNG DẪN THAM GIA VƯỢT NGŨ HÀNH KỲ TRẬN   Thời gian: Hằng ngày từ 13:30 đến  14:30 Tiếp nhận: NPC Ngũ Hành Kì Trận – Vô Tư Ảnh Hướng dẫn tham gia: Sau khi vào Ngũ Hành Kì Trận, các hạ sẽ nhận thấy có 5 loại mod ngũ hành gồm : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa […]

Khảm Nạm Trang Bị

Nếu như trang bị của bằng hữu đã được Cường Hóa, Tinh Luyện nhưng bằng hữu vẫn chưa hài lòng thì tính năng Khảm Nạm sẽ làm cho quý bằng hữu sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Bước 1: Tìm đến Thợ Khảm Gỡ Đá Quý ở Dương Châu, chọn Khảm Nạm Bảo Thạch :     Bước […]