Sự kiện

Sự kiện thương nhân thần bí đặc biệt 26/04 24/04/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S56 - Giang Tây 16/04/2014
Sự kiện thương nhân thần bí 12/04 11/04/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S55 - Quý Châu 03/04/2014
Sự kiện thương nhân thần bí 20/03 - 21/03/2014 18/03/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S27-53 18/03/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S54 - Thái Sơn 11/03/2014
Sự kiện thương nhân thần bí 08/03 07/03/2014
Sự kiện thương nhân thần bí 28/02 27/02/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S27-51 20/02/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S52-53 20/02/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S44-51 17/02/2014
Sự kiện thương nhân thần bí 14/2 13/02/2014
Tích Luỹ Cuối Tuần 07/02/2014
Tích Lũy Đầu Năm 30/01/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S53 - Trung Châu 21/01/2014
Sự kiện thương nhân thần bí (23/01 - 24/01) 21/01/2014
Tổng kết sự kiện Tích Lũy Cuối Tuần (17/01 - 19/01) 21/01/2014
Sự kiện Thương Nhân Cuối Năm 2013 16/01/2014
Tổng kết sự kiện Tích Lũy Cuối Tuần (10/01 - 12/01) 14/01/2014
Khuyến mãi 50% thẻ nạp 14/01/2014
Tổng kết sự kiện Tích Lũy Cuối Tuần (30/12 - 01/01) 03/01/2014
Sự kiện Thương Nhân Cuối Năm (31/12) 30/12/2013
Tổng kết chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S51 - Quế Lâm 28/12/2013
Tổng kết chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S52 - Đôn Hoàng 28/12/2013
Tổng kết sự kiện Tích Lũy Cuối Tuần (20/12 - 23/12) 24/12/2013
[Cập nhật]Tổng kết chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S50 - Tây Kỳ 23/12/2013
Tổng kết chuỗi sự kiện liên thông máy chủ S44 - S47 (3) 23/12/2013
Tổng kết chuỗi sự kiện liên thông máy chủ S48 - S49 23/12/2013
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S52 - Đôn Hoàng 19/12/2013

sldd, song long dai duong, songlong, song long, songlongdaiduong, daiduongsonglong , dai duong song long, dai duong hao hiep, dai duong vo song, dai duong song long truyen, kiem hiep, huynh di, hoang di, song long đại đường, đại đường song long, đại đường song long truyện, manga, shinogame