Sự kiện

12/09/2014 Thương Nhân Thần Bí Đặc Biệt - S63 Phong Sơn 11/09/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S63 - Phong Sơn 09/09/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 05/09 04/09/2014
Tích Lũy Tháng 9 01/09/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 22/08 20/08/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S62 - Tung Sơn 18/08/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S58-S60 18/08/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 08/08 07/08/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S27-57 06/08/2014
Tích Lũy Tháng 8 01/08/2014
25/07/2014 Thương Nhân Thần Bí Đặc Biệt - S61 Thương Sơn 24/07/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S61 - Thương Sơn 23/07/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S58-S59 21/07/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 18/07 17/07/2014
Đua Top Trang Bị S60 - Phục Hưng 11/07/2014
11/07/2014 Thương Nhân Thần Bí Đặc Biệt - S60 Phục Hưng 10/07/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S60 - Phục Hưng 05/07/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 04/07 03/07/2014
Tích Lũy Tháng 7 01/07/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S59 - Tiêu Phong 26/06/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 20/06 19/06/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S58 - Ngạo Tuyết 11/06/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S54-S57 11/06/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 06/06 05/06/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 30/05 30/05/2014
Tổng kết chuỗi sự kiện liên thông máy chủ S54 - S56 27/05/2014
Sự Kiện Thương Nhân Thần Bí 16/05 15/05/2014
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ S57 - Thiên Long 14/05/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S54-55 07/05/2014
Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ liên thông S54-55 (2) 07/05/2014

sldd, song long dai duong, songlong, song long, songlongdaiduong, daiduongsonglong , dai duong song long, dai duong hao hiep, dai duong vo song, dai duong song long truyen, kiem hiep, huynh di, hoang di, song long đại đường, đại đường song long, đại đường song long truyện, manga, shinogame